นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 20,428 คน

การประเมินความเสียงการทุจริตประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา