นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 20,399 คน

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 มี.ค. 64รายงานผลตามแผนจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมกราคม 2564) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา