นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 20,346 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

  • ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
  • โทรศัพท์ 056-757-240 โทรสาร 056-757-240
    อีเมล์ abt.wangpikun2013@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา