นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 20,336 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 58 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
20 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังพิกุล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนเด็กเล็กบ้านหนองทรายกลอย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
20 เม.ย. 64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
20 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น สายสพานหมู่บ้าน-ซับน้อย หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมรถตู้รับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
9 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อของขวัญของรางวัลเพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 เม.ย. 64จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถ 4 ประตู ทะเบียน กธ ? 109 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น เพื่อศึกษาดูงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกฯ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64เหมารถตู้รับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทรายกลอย สำหรับเดือนเมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA (600 Watts) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งบุญเจริญ ประจำเดือน เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านวังพิกุล ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
31 มี.ค. 64จ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎร (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา