นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 20,364 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล

  นายกอบต.วังพิกุล

  056-757240

   

 • นายสกล งามสงวน

  รองนายกอบต.วังพิกุล

  056-757240

   

 • -ว่าง-

  รองนายกอบต.วังพิกุล

   

 • -ว่าง-

  เลขานุการนายกอบต.วังพิกุล

   

เปลี่ยนภาษา