นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,265 คน

ข่าวกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคม 2563 76 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคม ของทุกปี วันแห่งความตระหนักและร่วมกันต่อต้านการทุจริต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ


ประมวลภาพกิจกรรม 6 ภาพ

เปลี่ยนภาษา