นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 126 คน

เยี่ยมชม 20,371 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564)

5 มกราคม 2564 22 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564) เพื่อรณรงค์ และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล แก่ประชาชนที่สัญจร ไป-มา ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564


ประมวลภาพกิจกรรม 10 ภาพ

เปลี่ยนภาษา