นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 144 คน

เยี่ยมชม 20,386 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการปั่นเพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่อ ปีงบประมาณ 2564

4 ธันวาคม 2563 11 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดโครงการปั่นเพื่อสุขภาพ ตามรอยพ่อ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงและบันทึกไว้ในดวงใจว่าวันนี้คือวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ  ปลุกกระแสการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
ประมวลภาพกิจกรรม 8 ภาพ

เปลี่ยนภาษา