นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 141 คน

เยี่ยมชม 20,338 คน

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564

11 มีนาคม 2564 9 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้า และให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด การปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบประมวลภาพกิจกรรม 11 ภาพ

เปลี่ยนภาษา