เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 และรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แชร์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

มาขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563

และเดือน มกราคม - กันยายน 2564 รายละเอียดการขึ้นทะเบียนและหลักฐานที่ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.01s. 0.50MB