เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการต้นกล้าบึงสามพัน

แชร์

โครงการต้นกล้าบึงสามพัน 

 

 ศูนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอบะงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 20-28 เมษายน พ.ศ. 2555

ณโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม

ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล

 

     โครงการต้นกล้าบึงสามพัน สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลในท้องที่ได้หากไกลยาเสพติดเป็นก ารรวมตัวของประชาชนเข้าร่วมการอบรม โดยจะเป็นลักษณะ เค่าค่ายเป็นหมู่คณะ มีวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาให้การแนะนำและอบรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา เล่นดนตรี ฯลฯ


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.50MB