นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 146 คน

เยี่ยมชม 20,385 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 มี.ค. 64โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 แชร์  
23 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียน แชร์  
19 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563 แชร์  
3 พ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล แชร์  
25 พ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล แชร์  
15 พ.ค. 63ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
22 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 ก.ค. 62โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.วังพิกุล แชร์  
5 ก.ค. 62ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แชร์  
17 มิ.ย. 60คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา