นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 20,288 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.วังพิกุล

17 กรกฎาคม 2562 64 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เมื่อวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ได้จัดกิจจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ณ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
.483.48 KB   แสดงภาพ
.474.06 KB   แสดงภาพ
.485.14 KB   แสดงภาพ
.376.05 KB   แสดงภาพ
.535.23 KB   แสดงภาพ
.544.64 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา