นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,415 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2563

19 มกราคม 2564 41 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40(1)-(8) แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเช่า ค่านายหน้า ดอกเบี้ย เงินปันผล การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ ฯลฯ

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.141.43 KB ดาวน์โหลด
.118.09 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา