นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 20,309 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียน

23 กุมภาพันธ์ 2564 68 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

อำเภอบึงสามพัน แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียน ให้กับกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่สนใจ โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
.254.93 KB ดาวน์โหลด
.4.72 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา