นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 135 คน

เยี่ยมชม 20,337 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

29 มีนาคม 2564 9 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปี 2564 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร ทุกวันที่ 15 หากตรงวันหยุดเลื่อนจ่ายเร็วขึ้น ตลอดโครงการฯ จนถึงเดือนสิงหาคม 2564 จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
หลักเกณฑ์ปาล์ม 64.pdf685.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา