เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล163 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล6625 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25638015 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256311922 เม.ย. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.วังพิกุล2017 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 25221125 ก.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลวังพิกุล217 มิ.ย. 60
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ32718 พ.ค. 60
โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลวังพิกุล17526 เม.ย. 55
โครงการพัฒนาบุครากรของ อบต. วังพิกุล38726 เม.ย. 55
โครงการต้นกล้าบึงสามพัน 22526 เม.ย. 55
อบรม จปฐ.255922011 ม.ค. 54
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB