เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล3125 พ.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634915 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25636322 เม.ย. 63
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อบต.วังพิกุล617 ก.ค. 62
ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522835 ก.ค. 62
จัดซื้อวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้านให้กับคนพิการ20918 พ.ค. 60
โครงการพัฒนากลุ่มพัฒนาสตรีตำบลวังพิกุล14526 เม.ย. 55
โครงการพัฒนาบุครากรของ อบต. วังพิกุล30826 เม.ย. 55
โครงการต้นกล้าบึงสามพัน 18726 เม.ย. 55
อบรม จปฐ.255918011 ม.ค. 54
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB