นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 107 คน

เยี่ยมชม 20,269 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา