นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 20,368 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
18 มี.ค. 64ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) ครั้งที่ 2 แชร์  
27 ม.ค. 64แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) แชร์  
23 เม.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 แชร์  
23 เม.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 แชร์  
23 เม.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 แชร์  
23 เม.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แชร์  
23 เม.ย. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2563) แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา