นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 20,434 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ย. 63คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง แชร์  
20 ต.ค. 63คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แชร์  
13 พ.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  แชร์  
29 ส.ค. 50คู่มือปฏิบัติงาน แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา