นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 20,419 คน

ประกาศประกวดราคา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มี.ค. 64ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
12 มี.ค. 64ร่างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
11 มี.ค. 64ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
9 มี.ค. 64ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
4 มี.ค. 64ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
2 มี.ค. 64ร่างประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล แชร์  
2 มี.ค. 64ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
4 ก.พ. 64เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการย้ายหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 20 ลบ.ม. จากหมู่ที่ 1 บ้านวังพิกุล ย้ายไปหมู่ที่ 6 บ้านวังพิกุลใต้ (กรณีโอนงบประมาณ) แชร์  
6 ส.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะ และเพื่อการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย ตำบลวังพิกุล (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม) แชร์  
1 ก.ค. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านวังรัตนะ หมู่ที่ 9 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 มิ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บ้านใหม่สุขเจริญ สายบ้านใหม่สุขเจริญ-บ้านคลองยางงาม ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 มิ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม สายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านไทยถาวร ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
18 มิ.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ สายยุบใหญ่-ซับปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศประกวดราคา แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลาง แชร์  
12 มิ.ย. 63ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
28 เม.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ แชร์  
27 เม.ย. 63เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมบริเวณด้านท้ายน้ำของถนนน้ำล้นผ่าน หมู่ที่ 14 ตำบลวังพิกุล  แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านวังรัตนะ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม แชร์  
12 มี.ค. 63โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์และขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำ ณ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยทราย ตำบลวังพิกุล กรณีโอนงบประมาณ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 39 รายการ
เปลี่ยนภาษา