นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 20,377 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

11 มีนาคม 2564 20 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
img-210316154909-001.pdf724.77 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา