นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 96 คน

เยี่ยมชม 20,357 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.102-05 สายบ้านซับโอบ-บ้านหนองทรายกลอย หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอยตำบลวังพิกุล

24 มีนาคม 2564 12 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เปลี่ยนภาษา