เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมต่อสายเข้าวัดวังตะเคียน ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะเคียน กรณีจ่ายขาดเงินสะสม16 ธ.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม36 ธ.ค. 62
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับปรางค์ทอง-บ้านยุบใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านซับปรางค์ทอง กรณีจ่ายขาดเงินสะสม1827 พ.ย. 62
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย จำานวน 2 สาย หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม2017 ต.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ1726 เม.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ1426 เม.ย. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังพิกุล-บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑127 ม.ค. 62
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB