นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 124 คน

เยี่ยมชม 20,410 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านหนองมะค่า-บ้านซับไม้แดง หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

11 มีนาคม 2564 13 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง ม.7 (หนองมะค่า-ซับไม้แดง).pdf1.67 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา