นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,394 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านยุบใหญ่-บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

12 มีนาคม 2564 12 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง ม.7 (บ้านยุบใหญ่-หนองมะค่า).pdf1.63 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา