นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 20,397 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนสายโค้งวิไล-หนองไทร หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

8 มีนาคม 2564 8 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยราคากลางซ่อมแซมลูกรัง ม.8 (จ่ายขาดฯ 64)_.pdf1.87 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา