นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 20,392 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านหนองหูช้าง-บ้านหนองไทร หมู่ที่ 10 บ้านหนองทรายกลอย (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

10 มีนาคม 2564 7 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยราคากลางซ่อมแซมลูกรัง ม10 (จ่ายขาดฯ 64)_.pdf1.92 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา