นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 114 คน

เยี่ยมชม 20,389 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านโป่งบุญเจริญ-บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 12 บ้านไทรงาม (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

11 มีนาคม 2564 10 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง ม.12(โป่งบุญเจริญ-หนองกำไร).pdf1.75 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา