นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 128 คน

เยี่ยมชม 20,372 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายเลียบคลอง-ไปสระประปา หมู่ที่ 15 บ้านโป่งบุญเจริญใต้ (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

15 มีนาคม 2564 7 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง ม.15 (บ้านโป่งบุญเจริญใต้).pdf1.59 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา