นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 111 คน

เยี่ยมชม 20,353 คน

ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการกำหนดราคากลาง

เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังตามเหตุการณ์สาธารณะภัย ณ ถนนลูกรังสายบ้านห้วยตะกั่ว-บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 16 บ้านห้วยตะกั่ว (กรณีจ่ายขาดเงินสะสม)

16 มีนาคม 2564 10 ครั้ง ทิพวรรณ เดือดขุนทด แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เผยแพร่ราคากลาง ม.16 (ห้วยตะกั่ว-หนองตะเคียน).pdf1.54 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา