นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 20,314 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 มี.ค. 64สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
4 ม.ค. 64สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
30 พ.ย. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
30 ต.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
31 ส.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
31 ก.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
29 พ.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
30 เม.ย. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
31 มี.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
28 ก.พ. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
31 ม.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
2 ม.ค. 63สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
2 ธ.ค. 62สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
31 ต.ค. 62สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
18 มี.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา