นายสุรชัย ไทยวัฒนาตระกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
056-757-240

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 20,358 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ม.ค. 64รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
11 ก.ค. 63รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปี 2562 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา