เมนูหลัก

บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

วันที่ 29 ส.ค. 50 หมวดหมู่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

คู่มือปฏิบัติงานธุรการ.pdf479.77 KB
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ.pdf1.51 MB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-มาตรฐานการปฏิบัติงาน

0.02s. 0.50MB